logo aplikace Zelená karta
Podmínky použití

Podmínky použití aplikace Zelená karta

Jsme PFP, s.r.o., IČO: 259 18 184, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 355106 a provozujeme aplikaci Zelená karta.
Děkujeme za její využívání a respektování těchto podmínek použití.

I. Jak naše aplikace funguje?

 1. Aplikaci si stáhněte prostřednictvím oficiálního obchodu dle vašeho operačního systému.
 2. Stažení a použití je zcela zdarma.
 3. Aplikaci jde používat v operačním systému iOS, Android i HarmonyOS.
 4. Pro použití aplikace v souladu s těmito podmínkami vám udělujeme nevýhradní bezplatnou licenci.
 5. Účelem naší aplikace je poskytnout vám komfortní nástroj pro elektronickou správu Zelené (bílé) karty.

II. Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Do aplikace můžete nahrát vaši zelenou kartu. V takovém případě zpracováváme osobní údaje pojící se k zelené kartě, konkrétně údaje o vozidle, pojištění a jeho exspiraci, kterou vám pomocí notifikace připomeneme. Takové zpracování je nutné pro splnění naší služby. Využívání aplikace a nahrání zelené karty je však samozřejmě zcela na vás.
 2. Tyto osobní údaje pro vlastní účely nijak dále nevyužíváme.
 3. Pracujeme pouze s plně anonymizovanými údaji pro účely monitorování využívání aplikace, jejích funkcí, následnou analytiku a případné vylepšování produktu.
 4. Údaje pojící se k zelené kartě, které uvádíme v předchozích odstavcích, zpracováváme po dobu vašeho využívání naší aplikace. Pokud chcete údaje smazat, můžete smazat jednotlivé nahrané dokumenty, případně celou aplikaci.
 5. Vaši e-mailovou adresu zařadíme do našeho newsletteru, pokud nám to nezakážete. Takové zpracování nám povoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Do rozesílky vás zařadíme na 2 roky, pokud se nedohlásíte nebo nám rozesílku naopak neprodloužíte. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit.
 6. Naši zpracovatelé jsou:
  – Renomia a.s.
 7. Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Prosíme, myslete na to, že pokud pro přihlášení používáte Google, Facebook či jiné nástroje, mohou být (s tímto vaším souhlasem se zapojením) data zpracovávána i těmito nástroji podle jejich podmínek, a to i mimo EU.
 8. Máme jmenovaného pověřence, jeho aktuální kontaktní informace najdete na webové stránce:  https://www.srovnator.cz/kontakt/
 9. Data nepoužíváme k profilování.
 10. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

III. Zakázané použití naší aplikace

 1. Naši aplikaci nemůžete využívat pro jiné účely, než které uvádíme, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete aplikaci využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je aplikace postavená), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu, funkčnost a dostupnost naší aplikace.

IV. Závěrem

 1. Aplikaci, její funkce nebo podmínky jejího použití můžeme kdykoliv změnit.
 2. Pokud je pro správné použití nové verze aplikace zapotřebí aktualizace softwaru, dáme vám vědět. Nezapomeňte si v takovém případě aplikaci aktualizovat.
 3. Naše vztahy se řídí českým právem, příslušné k rozhodování příslušných sporů jsou české soudy. Naše vztahy se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem.
Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na: info@zelenakarta.cz

Provozovatel: PFP s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město
IČO: 25918184 Spisová značka: C 355106 vedená u Městského soudu v Praze